MON

Materiał Marketingowy

MON Życie 2022

Ubezpieczenie grupowe dla byłych pracowników mundurowych i cywilnych wojska oraz członków ich rodzin

Partner programu: PZU

Co zyskujesz

Jeśli korzystałeś z grupowego ubezpieczenia w wojsku możesz zachować ochronę także po zakończeniu służby lub pracy, aż do 72 roku życia. Wypełnij deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i zabezpiecz na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń siebie i swoją rodzinę. Świadczenie to nawet 200 000 złotych.

Pieniądze otrzymasz w przypadku:

uszczerbek na zdrowiu - ikona

Uszczerbku na zdrowiu

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu Twój stan zdrowia trwale się pogorszy

śmierć - ikona

Śmierci

W momencie gdy Cię zabraknie, pieniądze z polisy – bez postępowania spadkowego i podatków - otrzymają Twoi bliscy

śmierć bliskich - ikona

Śmierci bliskich

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku śmierci małżonka, dziecka, rodziców lub teściów

narodziny dziecka - ikona

Narodzin dziecka

Ubezpieczenie działa też w chwilach szczęścia. Gdy urodzi się Twój potomek, otrzymasz ubezpieczeniową wyprawkę

leczenie - ikona

Leczenia

Ubezpieczenie obejmuje m.in. leczenie specjalistyczne, szpitalne, pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii i operacje chirurgiczne

ciężka choroba - ikona

Ciężkiej choroby

Wsparcie finansowe otrzymasz w przypadku wystąpienia choroby u Ciebie lub Twojego małżonka

Ubezpieczenie na życie

Zakres Ubezpieczenia

Możesz być ubezpieczony na kilka sposobów. Zakres świadczeń zależy od wariantu ubezpieczenia. Sprawdź co zyskujesz i wybierz ten, który jest najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

Wariant ubezpieczenia

Całkowita składka miesięczna

Wariant
I

69,85 zł

Wariant
II

82,19 zł

Wariant
III

94,05 zł

Zobacz pełen zakres:

Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:  
· nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 100 000 zł 160 000 zł 200 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 75 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 75 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
· przyczyną naturalną 25 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Osierocenie dziecka 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana*:  
· nieszczęśliwym wypadkiem 16 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
· przyczyną naturalną 8 000 zł 10 000 zł 12 500 zł
Śmierć dziecka spowodowana*:  
· przyczyną naturalną 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana*:    
· przyczyną naturalną 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł
Urodzenie dziecka 800 zł 900 zł 900 zł
Urodzenie martwego dziecka 2 400 zł 2 700 zł 2 700 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany (za 1% trwałego uszczerbku):  
· nieszczęśliwym wypadkiem 300 zł 350 zł 400 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu 300 zł 400 zł 500 zł
Ciężkie choroby ubezpieczonego (36 jednostek) 2 500 zł 3 000 zł 4 000 zł
Ciężkie choroby małżonka / partnera życiowego (22 jednostki) 2 500 zł 3 000 zł 4 000 zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane (świadczenie za 1 dzień pobytu – minimalny pobyt 4 dni)  
· wypadkiem komunikacyjnym - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 180/45 zł 200/50 zł 240/60 zł
· wypadkiem przy pracy - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 180/45 zł 200/50 zł 240/60 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 90/45 zł 100/50 zł 120/60 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 135/45 zł 150/50 zł 180/60 zł
· chorobą 45 zł 50 zł 60 zł
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – jednorazowe świadczenie 450 zł 500 zł 600 zł
Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia) 22,50 zł 25 zł 30 zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (ablacja, chemioterapia albo radioterapia badz radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizujacego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika). 2 500 zł 3 500 zł 4 500 zł
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego:  
· Klasa I 4 500 zł 5 000 zł 6 000 zł
· Klasa II 2 250 zł 2 500 zł 3 000 zł
· Klasa III 1 350 zł 1 500 zł 1 800 zł
· Klasa IV 450 zł 500 zł 600 zł
· Klasa V 225 zł 250 zł 300 zł
Karta apteczna 200 zł 200 zł 200 zł

* Kwota świadczenia jest skumulowana wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Dlaczego warto

zasięg ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie działa 24h/7 na całym świecie

badania lekarskie - ikona

Nie musisz robić badań lekarskich

zakres ubezpieczenia - ikona

Ubezpieczenie dla osób między 18 - 72 rokiem życia

kontynuacja ubezpieczenia - ikona

Po osiągnieciu 72 lat, masz prawo dożywotniego kontynuowania ubezpieczenia na indywidualnych zasadach

Jak zgłosić świadczenie

Wnioski o wypłatę świadczenia składasz zawsze do PZU. Możesz to wygodnie zrobić na kilka sposobów:

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Elektronicznie

To najlepszy sposób złożenia Wniosku - pozwala na załatwienie wszystkich formalności w kilka minut. Przygotuj numer polisy, dane osobowe i skany oryginałów wymaganych dokumentów w PDF.Wymagane dokumenty zależą od rodzaju świadczenia. Wykaz dokumentów znajdziesz na www.pzu.pl. Wypełnij internetowy formularz zgłoszenia na zgłoszenie.pzu.pl i dołącz zeskanowaną dokumentację.

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Telefonicznie

Zadzwoń pod czynne całodobowo numery +48 801 102 102 lub +48 22 566 55 55
i porozmawiaj bezpośrednio z konsultantem, który pomoże Ci w szybkim przeprowadzeniu całego procesu. W większości przypadków, zgłoszenie telefoniczne nie pozwoli jednak dopełnić wszystkich formalności i konieczna będzie z Twojej strony dodatkowa aktywność (np. dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów).

zgłoszenie elektroniczne - ikona

Osobiście w oddziale PZU

Udaj się do najbliższego oddziału PZU. Na miejscu pod okiem konsultanta będziesz mógł wypełnić Wniosek. Przed wizytą w oddziale przygotuj numer polisy, dokument tożsamości oraz skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty.

dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne
„Opieka Medyczna”

Zwiększ swoje poczucie bezpieczeństwa! Rozszerz ochronę o ubezpieczenie zdrowotne i zapewnij sobie oraz swoim bliskim szybki dostęp do prywatnej opieki medycznej.

Ubezpieczenie

Opieka medyczna

Standard

Komfort

Komfort plus

Składka miesięczna za ubezpieczonego 40,40 zł 80,50 zł 125,60 zł
Składka miesięczna za dziecko do 25 roku życia 40,15 zł 80,25 zł 125,35 zł

Zobacz pełen zakres:

Opieka podstawowa: lekarz rodzinny, internista, pediatra tick no tick yes tick yes
Opieka specjalistyczna
Dostęp do lekarzy specjalistów:
     
ginekolog tick yes tick yes tick yes
chirurg ogólny tick yes tick yes tick yes
ortopeda tick yes tick yes tick yes
okulista tick yes tick yes tick yes
kardiolog tick yes tick yes tick yes
pulmonolog tick yes tick yes tick yes
dermatolog tick yes tick yes tick yes
otolaryngolog tick yes tick yes tick yes
neurolog tick yes tick yes tick yes
urolog tick yes tick yes tick yes
reumatolog tick yes tick yes tick yes
alergolog tick yes tick yes tick yes
gastrolog tick yes tick yes tick yes
diabetolog tick yes tick yes tick yes
endokrynolog tick yes tick yes tick yes
nefrolog tick yes tick yes tick yes
chirurg onkolog tick no tick yes tick yes
anestezjolog tick no tick yes tick yes
audiolog tick no tick yes tick yes
hematolog tick no tick yes tick yes
hepatolog tick no tick yes tick yes
onkolog tick no tick yes tick yes
lekarz chorób zakaźnych tick no tick no tick yes
neurochirurg tick no tick no tick yes
wenerolog tick no tick no tick yes
radiolog tick no tick no tick yes
chirurg naczyniowy tick no tick no tick no
traumatolog tick no tick no tick no
proktolog tick no tick no tick no
lekarz specjalista rehabilitacji tick no tick no tick no
Opieka specjalistyczna psychiatry i psychologa tick no tick no psychiatra,psycholog
4 wizyty/rok
Podstawowe testy diagnostyczne (zgodnie z owu) tick yes
(zakres ograniczony)
tick yes tick yes
Specjalistyczne testy diagnostyczne (zgodnie z owu) Rabat -15% Rabat -15% tick yes
Zabiegi ambulatoryjne (zgodnie z owu) tick yes tick yes tick yes
Wizyty domowe (zgodnie z owu) tick no 2 w roku bezpłatnie 4 w roku bezpłatnie
Szczepienia (zgodnie z owu) tick no grypa sezonowa, tężec grypa sezonowa, tężec
Prowadzenie ciąży (zgodnie z owu) Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje i niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu
Infolinia 24h tick yes tick yes tick yes
Przegląd stomatologiczny raz w roku tick yes tick yes tick yes
Stomatologia zachowawcza - rabat - 20% tick yes tick yes tick yes
Refundacja kosztów usług medycznych

zwrot wydanych środków wg cennika PZU dotyczy usług bezpłatnych zgodnie z wybranym zakresem
tak - według cennika
częściowy zwrot kosztów świadczeń zdrowotnych - w ramach posiadanego pakietu medycznego realizowanych poza siecią PZU Pomoc zwrot kosztów na podstawie złożonego wniosku oraz oryginału imiennego rachunku (faktury) wystawionego przez podmiot leczniczy ze wskazaniem rodzaju świadczenia zdrowotnego. Refundacja nie przysługuje za usługi rabatowane
   

Dlaczego warto

opieka medyczna - ikona

Możesz skorzystać z porad lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (zakres komfort i komfort plus)

zmiana pakietu ubezpieczenia - ikona

Masz dostęp nawet do 29 lekarzy specjalistów, w zależności od zakresu jaki wybierzesz

zakres ubezpieczenia - ikona

Możesz wykonać do ponad 300 badań diagnostycznych, w zależności od zakresu jaki wybierzesz

pakiety partnerskie - ikona

Możesz ubezpieczyć dziecko do 25 roku życia, o ile się uczy

Jak korzystać z ubezpieczenia „Opieka Medyczna”

placówka - ikona

W placówce

Do Twojej dyspozycji jest ponad 1400 placówek w całej Polsce.

Znajdź placówkę

infolinia - ikona

Infolinia

Wizyty i badania umawiasz poprzez całodobową infolinię PZU Pomoc 801 405 905 lub za pośrednictwem strony internetowej: https://www.pzu.pl/umowienie-konsultacji-lekarskiej

Potwierdzenie terminu wizyty/badania otrzymasz SMS-em

Odwiedź stronę

Jak przystąpić do ubezpieczenia

Przystąpienie do ubezpieczenia jest bardzo proste. Możesz to zrobić:

globus - ikona

Elektronicznie

Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia. Otrzymasz kod sms, za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza
Instrukcja wypełnienia formularza

Po wypełnieniu elektronicznego formularza otrzymasz na email indywidualny numer rachunku do opłacania składek.

koperta - ikona

Korespondencyjnie

1. Wypełnij 2 proste dokumenty:

  • deklarację przystąpienia
  • oświadczenie

2. Wyślij oba dokumenty na adres: Polska Grupa Asekuracyjna, ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

3. Po otrzymaniu dokumentów prześlemy Ci email/sms indywidualny numer rachunku do opłacania składek

ludzie - ikona

Osobiście

1. Zgłoś się do

  • osoby prowadzącej ubezpieczenie grupowe w miejscu, w którym jesteś zatrudniony
  • lub bezpośrednio do siedziby PGA: ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa

Po wprowadzaniu Twoich danych przekażemy Ci indywidualny numer rachunku do opłacania składek

Jak opłacać składkę

Pierwszą składkę zapłać do 20. dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony.

Przykład: jeśli ochronę zaczynasz od 1. września, składkę opłać do 20. sierpnia. Kolejne składki opłacaj analogicznie co miesiąc (do 20. września, 20. października itd.)

dostarczenie dokumentów
dostarczenie wypełnionych dokumentów
do PGA
opłacenie składki
opłacenie składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
początek ubezpieczenia
początek okresu ubezpieczenia
opłacenie Kolejnej składki
opłacenie kolejnej składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
faq

FAQ

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Do ubezpieczenia mogą przystąpić dotychczas ubezpieczeni byli pracownicy mundurowi i cywilni Wojska ich małżonkowie albo partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci,

Jak długo trwa ubezpieczenie?

Ochronę ubezpieczeniową posiadasz przez cały okres kiedy opłacasz składki. Możesz to robić do dnia rocznicy polisy w roku kalendarzowym, w którym skończysz 72 rok życia Potem przysługuje Ci prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia na życie

Co się stanie, gdy nie opłacę składki w terminie?

Przede wszystkim się nie martw. Jeśli zapomnisz o opłaceniu składki, przypomnimy Ci o tym SMS-em lub e-mailem. Jednak w przypadku, gdy przestaniesz opłacać polisę, ubezpieczenie wygaśnie z końcem miesiąca, za który zapłaciłeś ostatnią składkę.

Czy w ubezpieczeniu obowiązuje karencja?

Jeśli przystąpisz do ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości nie będziesz miał karencji. Jeśli przystąpisz z przerwą, ale nie dłuższą, niż 3 miesiące będziesz miał karencje na zdarzenia związane z Twoim zdrowiem (pobyt w szpitalu, choroba itp.) Jeśli przystąpisz po 3 miesiącach będziesz miał karencje na wszystkie zdarzenia, z wyjątkiem nieszczęśliwych wypadków..
pzu - logo

Klub PZU Pomoc w Życiu

Kontynuując ubezpieczenie możesz przystąpić do programu lojalnościowego PZU Pomoc w Życiu za pośrednictwem strony www.klubpomocwzyciu.pl

Odwiedź stronę

Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

klub pzu

Bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów,
skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

pzu - kontakt
konsultant - ikona

umów się z konsultantem:

telefon - ikona

Lub zadzwoń: +48 22 398 69 86