MON
MON
program

nasza oferta od 01.05.2022

Przedstawiamy program ubezpieczeniowy MON 2022 EMERYT dedykowany byłym pracownikom wojska oraz ich współmałżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom.

Program daje wsparcie finansowe (świadczenie nawet do 200 000 zł) w trudnych sytuacjach życiowych, m. in. takich jak:

 • ciężka choroba (ubezpieczonego oraz małżonka/ partnera życiowego),
 • leczenia szpitalne,
 • leczenia specjalistyczne,
 • pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
 • śmierć osób bliskich ( małżonka/ partnera życiowego, dziecka , rodzica , rodzica małżonka/partnera życiowego),
 • śmierć ubezpieczonego.

Kto może przystąpić

Program dedykowany jest osobom w wieku 18-71 lat, które dotychczas były objęte ochroną ubezpieczeniową dedykowaną dla pracowników wojska i członków ich rodzin (pod warunkiem opłacania składek przez minimum 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji przystąpienia przebywa na zwolnieniu lekarskim, w szpitalu lub którą uznano za niezdolną do pracy lub służby, pod warunkiem zachowania ciągłości w opłacaniu składek.

Jak długo trwa ubezpieczenie

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do rocznicy polisy (1 maja każdego roku), przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 72 rok życia. Po ukończeniu 72 lat, ubezpieczonemu przysługuje prawo do dożywotniego indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia, zgodnie z ofertą ubezpieczyciela.

zakres ubezpieczenia na życie

Zakres ubezpieczenia obejmuje poniżej wymienione zdarzenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I WARIANT II WARIANT III
Śmierć ubezpieczonego spowodowana*:      
· nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym w pracy 100 000 zł 160 000 zł 200 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem komunikacyjnym 75 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem w pracy 75 000 zł 120 000 zł 150 000 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu 50 000 zł 80 000 zł 100 000 zł
· przyczyną naturalną 25 000 zł 40 000 zł 50 000 zł
Osierocenie dziecka 3 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Śmierć małżonka/partnera życiowego spowodowana*:        
· nieszczęśliwym wypadkiem 16 000 zł 20 000 zł 25 000 zł
· przyczyną naturalną 8 000 zł 10 000 zł 12 500 zł
Śmierć dziecka spowodowana*:      
· przyczyną naturalną 2 500 zł 3 000 zł 3 000 zł
Śmierć rodziców ubezpieczonego lub rodziców małżonka/partnera życiowego spowodowana*:        
· przyczyną naturalną 1 200 zł 1 200 zł 1 200 zł
Urodzenie dziecka 800 zł 900 zł 900 zł
Urodzenie martwego dziecka 2 400 zł 2 700 zł 2 700 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany (za 1% trwałego uszczerbku):      
· nieszczęśliwym wypadkiem 300 zł 350 zł 400 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu 300 zł 400 zł 500 zł
Ciężkie choroby ubezpieczonego (36 jednostek) 2 500 zł 3 000 zł 4 000 zł
Ciężkie choroby małżonka / partnera życiowego (22 jednostki) 2 500 zł 3 000 zł 4 000 zł
Leczenie szpitalne ubezpieczonego spowodowane (świadczenie za 1 dzień pobytu – minimalny pobyt 4 dni)      
· wypadkiem komunikacyjnym - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 180/45 zł 200/50 zł 240/60 zł
· wypadkiem przy pracy - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 180/45 zł 200/50 zł 240/60 zł
· zawałem serca lub udarem mózgu - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 90/45 zł 100/50 zł 120/60 zł
· nieszczęśliwym wypadkiem - za pierwsze 14 dni pobytu / od 15 dnia pobytu 135/45 zł 150/50 zł 180/60 zł
· chorobą 45 zł 50 zł 60 zł
Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii (OIT) – jednorazowe świadczenie 450 zł 500 zł 600 zł
Rekonwalescencja (za 1 dzień zwolnienia) 22,50 zł 25 zł 30 zł
Leczenie specjalistyczne ubezpieczonego (ablacja, chemioterapia albo radioterapia badz radioterapia Gamma Knife lub Cyber Knife, dializoterapia, terapia interferonowa, terapia radiojodem nienowotworowych chorób tarczycy, wszczepienie kardiowertera-defibrylatora, wszczepienie stymulatora resynchronizujacego, wszczepienie stymulatora serca (rozrusznika). 2 500 zł 3 500 zł 4 500 zł
Operacja chirurgiczna ubezpieczonego:      
· Klasa I 4 500 zł 5 000 zł 6 000 zł
· Klasa II 2 250 zł 2 500 zł 3 000 zł
· Klasa III 1 350 zł 1 500 zł 1 800 zł
· Klasa IV 450 zł 500 zł 600 zł
· Klasa V 225 zł 250 zł 300 zł
Karta apteczna 200 zł 200 zł 200 zł
Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia TAK TAK TAK
SKŁADKA MIESIĘCZNA 69,85 zł 82,19 zł 94,05 zł

*Kwota świadczenia jest skumulowana wysokością świadczeń wynikających z OWU wypłacana w przypadku zajścia danego zdarzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zamieszczone są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (do pobrania w sekcji: Dokumenty do pobrania)

Wypłata świadczeń

Wnioski o wypłatę świadczenia można składać:

Jak przystąpić do ubezpieczenia
Do ubezpieczenia można przystąpić:

 1. elektronicznie
  Przystąpienie do programu

  Podaj swój numer telefonu w celu przystąpienia do ubezpieczenia.
  Otrzymasz kod sms za pomocą którego będzie możliwe wypełnienie formularza.

 2. korespondencyjnie - poprzez wypełnienie i dostarczenie wypełnionych dokumentów (deklaracji przystąpienia i oświadczenia – do pobrania poniżej ) na adres: Polska Grupa Asekuracyjna, ul. Naukowa 41A, 02-463 Warszawa,
 3. osobiście - zgłosić się do osoby prowadzącej ubezpieczenie grupowe w dotychczasowym zakładzie pracy lub bezpośrednio do siedziby PGA:
Polska Grupa Asekuracyjna Sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 (22) 398 69 76, + 48 (22) 398 69 86
e-mail: biuro@pga.pl

Po otrzymaniu wypełnionych dokumentów, przekazujemy osobie przystępującej do ubezpieczenia indywidualny nr rachunku bankowego do opłaty składek - poprzez e-mail lub sms.

Aby ubezpieczenie się rozpoczęło, pierwszą składkę należy opłacić w terminie do 20 dnia miesiąca poprzedzającego początek ochrony (np. jeśli ubezpieczenie ma rozpocząć się od 1 maja , to składkę należy opłacić do 20 kwietnia). Kolejne składki należy opłacać miesięcznie do 20 dnia miesiąca za miesiąc następny.

Przykład początku odpowiedzialności z umowy ubezpieczenia:
do 15
kwietnia
dostarczenie wypełnionych
dokumentów
do PGA
do 20
kwietnia
opłacenie składki
(wpływ na wskazane konto PGA)
1
maja
początek okresu
ubezpieczenia
Dokumenty do wypełnienia:

Co dzieje się w przypadku nieopłacenia składki w terminie?

O braku wpłaty składki zostaną Państwo poinformowani SMS-em lub e-mail.
W przypadku nie przekazania składki w wyznaczonym terminie, ubezpieczenie wygasa z końcem miesiąca, za który została opłacona ostatnia składka.

Klub PZU Pomoc w Życiu

Klub PZU Pomoc w Życiu to program lojalnościowy dla klientów PZU Życie objętych ubezpieczeniem na życie w ramach polisy grupowej. Każdy członek klubu otrzymuje bezpłatną kartę klubowicza / dostaje specjalny numer karty klubowicza. Klub to wiele przywilejów – usługi Twój Asystent PZU Pomoc przydatne w różnych sytuacjach życiowych, dostęp do ciekawych ofert specjalnych oraz program rabatowy realizowany z udziałem partnerów PZU.

Aktualne zniżki dla klubowiczów można sprawdzić na stronie www.klubpzupomoc.pl

Dodatkowa zniżka 10% na ubezpieczenia PZU: OC, AC, NNW, mieszkania/domu. Zniżki nie łączą się z ofertami promocyjnymi ubezpieczyciela.

karta

bądźmy w kontakcie!

chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszych programów, skorzystaj z poniższych dróg kontaktu:

umów się z konsultantem:

lub zadzwoń:

+48 22 398 69 86

Polska Grupa Asekuracyjna sp. z o.o.
ul. Naukowa 41A
02-463 Warszawa

Tel. +48 22 398-69-76
Tel. +48 22 398-69-86
Tel. +48 22 398-69-87

Wyznacz trasę
[53.0325471,18.5877906]


Inspektor Ochrony Danych
Rafał Mierzwa - iod@pga.pl